Tuesday, September 23

Igorot traditional dance

 Igorot traditional dance tradition Philippine Buhay Pinoy Noon old pictures photograph black and white Philippines  Filipino Pilipino  people photos life Philippinen indigenous tribe tribal custome clothes
Philippines

Picture's Original Title: normal_igoypic2
Thanks to: bryan_donglay

1 comment:

Unknown said...

Sana isa nalang sa mga katutubong sayaw natin gaya ng ifugao dance ang naging pambansang sayaw dahil mas Pinoy talaga kesa sa Carinosa. Na natutunan lang natin sa mga kastila.